“สำนักงานเกษตร จ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่ 1/63”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2563 โดยการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัดและตัวแทนภาคเอกชน รวมถึงผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อบูณาการสรุปแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2,686 กลุ่มจำนวนสมาชิกกว่า 39,290 ราย รวมถึงแผนพัฒนาที่จะขับเคลื่อนต่อไปของหน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาดเชื่อมโยงในหลาย ๆ ระดับ

ด้านการบริหารจัดการด้านแหล่งเงินทุน เพื่อการพัฒนาสินค้า ซึ่งครั้งนี้ทางสำนักงานเกษตร ได้ทำความเข้าใจแนวปฏิบัติในกรณี วิสาหกิจชุมชนยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตกัญชา ที่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม พ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ

และในโอกาสนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความยินดีกับนางบังอร อภิญญาวงศ์เลิศ ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) ต.สันกำแพง อ.สันกำแพงจ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับประเทศซึ่งมีวาระ 3 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!