ค่ามลพิษ ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง

ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 มคก./ลบ.ม. ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ของเดือน หลังพบว่า เกิดไฟป่าเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ ขณะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เร่งเก็บใบไม้แห้งในป่า อัดเป็นก้อนจำหน่ายให้กับเอกชน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ราษฎรได้ผลประโยชน์ และลดเชื้อเพลิงสะสมในป่าได้เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งค่ามลพิษดังกล่าว ได้เริ่มสูงเกินค่ามาตรฐานมาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ข้อแนะนำด้านสุขภาพ ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการ

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทางอำเภอได้ขอความร่วมมือให้ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับราษฎร กวาดเก็บใบไม้ เพื่อลด เชื้อเพลิง และมลพิษ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ บลูสกายโซน ในรัศมี 10 กม. จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ตามนโยบาย นายสุวพงศ์ กิติภัตย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการลดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ ตามแผน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยราษฎรสามารถเก็บใบไม้และอัดเป็นก้อนได้จำนวน 2,000 กิโลกรัม หรือ 2 ตัน จำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนที่คอยรับซื้อ คิดเป็นรายได้ แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 4,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวพบว่าราษฎรให้ความร่วมมือเร่งจัดเก็บเศษใบไม้แห้งในป่า บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้าน ทำให้สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในป่าได้เป็นจำนวนมาก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ VIIRS, Modis และข้อมูลลม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ภาพรวมระดับ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัดรวม 351 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 67 จุด โดยพบจุดความร้อนพบมากในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่เขต สปก. โดยพบมากที่จังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 84 จุด ตาก 73 จุด และลำปาง 55 จุด ตามลำดับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!