พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว จำนวนมาก ร่วมพิธีวันมาฆบูชา ณ วัดชัยมงคล

วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพพันธ์ 2563 พระครูสุจิตรัตนาทร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ทำวัตร (แปล) สวดมนต์ ทำสมาธิ ภาวนา สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2563 โดยมีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น