รร.เวียงแหงวิทยาคม “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สู่การมีสัมมาชีพ”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สู่การมีสัมมาชีพ (Open House)” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ ในการนี้ นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กล่าวรายงาน

ซึ่งโรงเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!