สวดมนต์ ทำสมาธิ ภาวนา เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา วันมาฆบูชา วัดศรีโขง

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพพันธ์ 2563 พระครูใบฏีกาสมพร โอภาโส เจ้าอาวาสวัดศรีโขง เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีทำวัตร (แปล) สวดมนต์ ทำสมาธิ ภาวนา เวียนเทียน เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดศรีโขง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!