“วันมาฆบูชา” ร่วมพิธีเททองหล่อพระเจ้าทันใจ 5 พระองค์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพพันธ์ 2563 คณะสงฆ์อำเภอแม่ออนร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่ออน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” มีพิธีเททองหล่อพระเจ้าทันใจ 5 พระองค์

เพื่อประดิษฐาน ณ วัดในอำเภอแม่ออน โดยมีพระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะอำเภอแม่ออน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาจงทำดี วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น