แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัด Big Cleaning Day

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย เรือนสติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 850 คน เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้พื้นที่ภายในแผนกมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนการสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!