วิทยาลัยเทคนิคสารภี สัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคสารภี นำโดยนายนิพนธ์ หย่งกิจ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสารภี กล่าวต้อนรับครูแนะแนว ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ในโครงการสัมมนาครูแนะแนว การเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคสารภี ให้แก่ครูแนะแนวที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถให้ข้อมูลของวิทยาลัยแก่นักเรียนในสถานศึกษาของตนได้ และเพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสารภีกับสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงครูแนะแนวมีทัศนคติที่ดีกับวิทยาลัยเทคนิคสารภี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!