สตรีศรีลานนาฯ ประกอบพิธีเจริญสมาธิภาวนา “วันมาฆบูชา” วัดทรายมูลเมือง

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพพันธ์ 2563 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย นำคณะกรรมการ สมาชิก ประกอบพิธีฟังเทศน์ เจริญสมาธิภาวนา เวียนเทียนสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2563 โดยมีพระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ สุวฑฺฒโน เจ้าอาวาส ให้ศีลให้พร พร้อมนำเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดทรายมูลเมือง ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น