งานแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ปกาเก่อญอ และงานสรงน้ำพระธรรม วัดพระธรรมจาริก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พระปลัดสุชาติ สุวฑฒโก เจ้าอาวาสวัดห้วยบง เจ้าคณะตำบลแม่แดด-แจ่มหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมปกาเก่อญอ และงานสรงน้ำพระธรรมวัดพระธรรมจาริก มีพระสงฆ์และศรัทธาสาธุชนร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บ้านขุนแม่รวม ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น