มช. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ทำแบบคัดกรองออนไลน์ สำหรับผู้สงสัยจะติดเชื้อไวรัส COVID-19

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 หรือ COVID-19 ในส่วนของประเทศไทย ว่า ยอดผู้ป่วยสะสมในไทยคงที่ 33 ราย ล่าสุดวันนี้มีผู้ป่วยที่แพทย์รักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชายชาวจีน ที่พบจากการเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่พบไปก่อนหน้า ทำให้ยอดผู้ป่วยที่รักษาหายแพทย์อนุญาตให้กลับแล้วรวม 12 ราย เหลือแยกโรคดูอาการในโรงพยาบาล 21 ราย แต่ทั้งหมดอาการดีขึ้นแล้ว มีเพียง 2 รายที่มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับ แพทย์ยังคงดูแลอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีเครื่องมือประเมินว่าตนเองเสี่ยงกับโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือไม่ แล้วต้องปฏิบัติอย่างไรกับระดับความเสี่ยงของตนเอง กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำแบบคัดกรองตนเองออนไลน์ สำหรับผู้ต้องสงสัยที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไว้ 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ ประชาชนสามารถเข้าไปประเมินตนเองผ่านการตอบคำถามออนไลน์เว็ปไซต์ http://sescimande.net/Self-Screening/

ร่วมแสดงความคิดเห็น