4 สถาบันอุดมศึกษาและช่างภาพอิสระ มอบ 200 ภาพ บำบัดให้ โรงพยาบาลนครพิงค์

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “โครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ่ายเพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์ (Photo Share & Care) จากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาการถ่ายภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาพถ่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชล้าน, ช่างภาพอิสระ และชมรมถ่ายภาพต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการรวบรวมภาพถ่ายที่มีความสวยงามเหมาะสม จำนวน 200 ภาพ จากช่างภาพจำนวน 73 คน โดยเน้นภาพถ่ายทางธรรมชาติ ที่ดำเนินการจัดทำเป็นภาพติดผนัง พร้อมส่งมอบภาพถ่ายทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อนำไปติดตั้งในอาคารผู้ป่วยพักฟื้นหญิงและชาย เพื่อให้ผู้ป่วย และบุคลากรได้เกิดความผ่อนคลาย สบายใจกับภาพธรรมชาติที่สวยงาม ตามหลักการเยียวยาด้วยธรรมชาติบำบัด

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานแก่ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชล้าน กล่าวเปิดงานนิทรรศการฯพร้อมทำพิธีมอบภาพถ่าย 200 ภาพกับโรงพยาบาลนครพิงค์ มี คุณจินดา คูณสมบัติ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 และคุณวิไลพร หอมทอง (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชล้าน (เจ็ดยอด)

“ขอบคุณทางโครงการฯ ที่มอบภาพถ่ายทางศิลปะจำนวน 200 ภาพให้โรงพยาบาลนครพิงค์ เรารู้สึกประทับใจกับโครงการนี้ เราจะนำไปติดโรงพยาบาลทั้ง OPD และในห้องฉุกเฉิน ให้หอผู้ป่วยใน เพราะอาจารย์ไปทำวิจัยไว้หลายจุดเป็นประโยชน์และญาติ ทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยขอบพระคุณมาก ๆสำหรับโครงการนี้ ” คุณจินดา คูณสมบัติ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 ตัวแทนของโรงพยาบาล

“อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เราได้นำความสุขที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ผ่านช่วงเวลาที่ประทับใจ ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายในมุมมองของตัวเองตามจินตนาการ ความงามของธรรมชาติเป็นความงดงามที่ไม่แอบแฝง ยามใดที่เรารู้สึกอ่อนล้า เพียงแค่มองออกไปนอกหน้าต่าง ธรรมชาติที่อยู่รอบข้างเราจะเป็นตัวช่วยผ่อนคลาย บำบัดจิตใจให้กลับมามีพลังอีกครั้ง” ผศ.จรัลศักดิ์ ลอยมี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น