คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลแผ่เมตตาจิต อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต และนิสิต ร่วมพิธีด้วยอาลัย ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น