นศ.ม.กว่างซีนอลมอล จีน เรียนรู้ในภูมิปัญญา “จารลาย ขูดลายฮายดอก” มทร.ล้านนา

วันที่ 12 กุมภาพพันธ์ 2563 วันองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “โควิด-19” (Covid-19) ซึ่งย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019” คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยกว่างซีนอลมอล เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิค “จารลาย ขูดลายฮายดอก” แบบล้านนา โดยครูลิปิกร มาแก้ว และครูวิทยา พลวิฑูรย์ นักศึกษาได้เรียนรู้ในกระบวนการอย่างสนุกสนาน ณ อาคารภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

ร่วมแสดงความคิดเห็น