นอภ.แม่สรวย ประชุมเข้ม 6 ตำบลพื้นที่เสี่ยงไฟป่า สั่งชุดลาดตระเวณออกปฏิบัติการป้องปราม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการลาดตระเวนและป้องปรามของชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า ตำบลพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าจำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบบเจดีย์หลวง ตำบลป่าแดด ตำบลแม่สรวย ตำบลศรีถ้อย ตำบลท่าก๊อ และตำบลวาวี ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำชุดลาดตระเวณ ตำบลละ 11 นาย เพื่อปฏิบัติการออกลาดตระเวณในระบบชุดควบคุมและดับไฟป่า และชุดลาดตระเวณเพื่อป้องปรามสอดส่องหาผู้ที่ลักลอบเข้าไปเผาป่า หากพบจะจับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดทุกราย ทั้งนี้ได้ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563 โดยมีโทษทั้งปรับทั้งจำ เท่าที่ผ่านมามีหลายหมู่บ้านได้ตื่นตัวออกทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบไปแล้วทั้งเกษตรกร และผู้หาของป่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น