ร่วมรำลึก 114 ปี ชาตกาล พระมงคลวิสุต (ครูบาดวงดี สุภัทโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าจำปี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมรำลึก 114 ปี ชาตกาล พระมงคลวิสุต (ครูบาดวงดี สุภัทโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าจำปี โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมรำลึก เป็นจำนวนมาก ณ วัดท่าจำปี ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น