เทศบาลนครลำปาง ขุดลอกคลองซาววากำจัดวัชพืช เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการขุดลอกคลองซาววา เพื่อกำจัดวัชพืช และสิ่งสกปรกที่ขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้สะดวก รวดเร็ว แกไขปัญหาน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนเพิ่มเติมในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียที่อาจส่งกลิ่นเหม็น และทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามต่อไป บริเวณคลองซาววา ชุมชนสามดวงสามัคคี จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น