OPEN HOUSE SKP # 1 “Active Learning กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาพลโลก” รร.สันกำแพง

วันที่ 13 ก.พ. 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE SKP # 1 “Active Learning กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาพลโลก” และได้แสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูผู้สอน ระดับยอดเยี่ยม และรางวัลเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูผู้สอน ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสันกำแพง

โดยมี นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ ลานสนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น