OPEN HOUSE SKP # 1 “Active Learning กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาพลโลก” รร.สันกำแพง

วันที่ 13 ก.พ. 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รอง ผอ.สพม.เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE SKP # 1 “Active Learning กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาพลโลก” พร้อมได้แสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอน รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูผู้สอน ระดับยอดเยี่ยม และรางวัลเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูผู้สอน ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสันกำแพง

โดยมี นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผอ.โรงเรียนสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ ลานสนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น