ผบช.ภ. 5 พบตำรวจแพร่ แจงนโยบายการทำงานให้เข้าใจตรงกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยแทคนิคแพร่ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดยมี พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการฯ ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานี และตำรวจในสังกัดรวมกว่า 900 นาย ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ในการลงพื้นที่จังหวัดแพร่ในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายในการทำงานให้เข้าใจตรงกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งข้าราชการตำรวจถือเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ ของตำรวจ พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกมิติไม่ให้บกพร่อง ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะกระทบกับการทำงานและประชาชน

ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการดังกล่าว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้ตำรวจในสังกัดทุกนาย ประพฤติตนให้สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงไว้วางพระราชหฤทัยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่าง ๆ แก่ข้าราชการตำรวจ รักษาไว้ซึ่งราชสวัสดิ์ รวมทั้งบริการประชาชนให้เหมือนญาติ อย่าคิดว่าตนเองเป็นนาย ประชาชนที่มีความทุกข์ร้อนก็ต้องพึ่งพาตำรวจ ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไปใช้บริการกับตำรวจสถานีไหนก็ได้ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมา จึงทำให้ตำรวจมีต้นทุนทางสังคมต่ำ ตำรวจยุคใหม่ต้องสร้างศรัทธาจากการทำงาน และพัฒนาตนเองไปสู่ตำรวจมืออาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น