อีกก้าวหนึ่งของ ททท. ในความพยายาม ที่จะผลักดันเรื่องของ Elephant Care Tourism

อีกก้าวหนึ่งของ ททท. ในความพยายามที่จะผลักดันเรื่องของ Elephant Care Tourism โดยนำผู้ประการธุรกิจนำเที่ยวไทย เข้าร่วมงาน PATA Adventure Travel Conference and Mart 2020 ณ เมืองโกตาคินาบาลู รัฐซาบะฮ์ มาเลเซีย ในวันที่ 12-14 ก.พ. 2563 โดยในวันที่ 13 ก.พ. 2563 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Conference Session ซึ่งมี Speaker ด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และทิศทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ททท. ร่วมกับ PATA นำเสนอหัวข้อการเสวนาเรื่อง Sustainable Elephant Experiences โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านช้างไทย คุณธีรภัทร ตรังปราการ นายกสมาคมสหพันธ์​ช้างไทย และ อ.สพ.ญ.ดร. ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนประเทศไทย ร่วมการเสวนานี้ โดยมี Mr.Graham Harper, Director – Sustainability & Social Responsibility, PATA เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพรวมของการนำเสนอมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวช้างไทย ภายใต้แนวคิด Elephant Care Tourism โดยมีข้อมูลจากการวิจัยเป็นข้อมูลสนับสนุน ในการดูแลช้างร่วมกับ Best practice จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับช้าง นับได้ว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้ความสนใจ และมีประเด็นคำถามมากที่สุดหนึ่งหัวข้อ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา ให้ข้อมูลว่าสนับสนุนและเห็นด้วยกับการท่องเที่ยวช้าง ภายใต้แนวคิด Elephant Care Tourism โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนากว่า 300 คน นอกจากนี้ ช่วงบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ซึ่งมี 2 หัวข้อ ประกอบด้วย
1. SUSTAINABILITY TRACK: How to Use Responsible Travel Initiatives to Attract Adventure Tourists
2. AUTHENTICITY TRACK: Starting small: how to integrate adventure elements into your tour

PATA Adventure Travel Conference and Mart 2020 การจัดงานมุ่งเน้นเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวด้านผจญภัย (Adventure) การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism) และในวันที่ 14 ก.พ. 2563 จะมีการจัดงาน Travel Mart ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น