วอดอีก 35 ไร่! ทหารพราน ร่วมกับสาธารณภัย เข้าควบคุมไฟป่า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อ 13 ก.พ. 63 กองร้อยทหารพรานที่ 3108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย และสาธารณภัย ต.ป่าตึง ทำการดับไฟป่า บริเวณ บ.ร่วมใจ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 35 ไร่ ปัจจุบันได้ทำแนวกันไฟและควบคุมไฟป่าไว้ได้ อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น