อ.ปาย ร่วมมือกับ ททท.สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมดอกเมย์เมี๊ยวบาน

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “ดอกเมย์เมี๊ยวบาน ณ ลานปาย” โดยมี นางอาภรณ์ แสงโชติ ประธานวัฒนธรรมอำเภอปาย กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน และประวัติของดอกเมย์เมี๊ยว โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาวัฒนธรรมอำเภอปาย และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนอำเภอปาย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ดอกเมย์เมี๊ยว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำอำเภอปายก็ว่าได้ เนื่องจากดอกเมย์เมี๊ยว มีที่เดียวในอำเภอปาย ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีมาแต่โบราณ ลักษณะมีสีสันที่สวยงาม แต่ปัจจุบันลดลงเหลือน้อยทุกขณะ และใกล้จะสูญพันธุ์ก็เป็นไปได้ ปัจจุบันคนในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานรัฐฯ หลายหน่วยงาน ไม่ว่าฝ่ายปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของดอกเมย์เมี๊ยว จึงได้หารือกันเพื่อจะมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและขยายพันธุ์ ของดอกเมย์เมี๊ยวกลับมาบานสะพรั่งในอำเภอปาย ให้กับคนรุ่นหลานได้รู้จักสืบทอดต่อไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังเป็นการขยายเทศกาลการท่องเที่ยวให้ยืดยาวขึ้นไปอีกด้วย

สำหรับดอกเมย์เมี๊ยว เป็นการเรียกของภาษา ไต หรือ ไทใหญ่ จะบานช่วงปลายเดือนมกราคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยผู้เฒ่าผู้แก่มักจะนำดอกเมย์เมี๊ยว ไปบูชาพระในวันสำคัญ ๆ ต่างของศาสนาพุทธ เชื่อว่าเป็นดอกไม้มงคลเมื่อไปถวายบูชาพระแล้ว จะได้เป็นสิริมงคล แก่ชีวิตและครอบครัว เชื่อว่าชีวิตจะอยู่ดีกินดี การทำมาค้าหากินจะได้ดีขึ้นอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น