ส.นครพิงค์ หารือสมาชิก-เลดี้ เตรียมจัดงานฉลองชาเตอร์บัตร ครบรอบ 45 ปี และการเข้าร่วมประชุมใหญ่ภาครวม 310 ปท.

เมื่อคืนวันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 20.00 น. ไลออน ชนันสิทธิ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่นครพิงค์ จัดอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิก-เลดี้ ที่เกิดในเดือนแห่งความรัก ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 8/2562-63 เพื่อแถลงสถานะการเงิน การเตรียมจัดงานฉลองชาเตอร์บัตร ครบรอบ 45 ปี และการเข้าร่วมประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 54 ที่ จ.เพชรบุรี และงานเลี้ยงไลออนส์ไนท์ ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค. เดือนหน้านี้

ซึ่งในการประชุมทุกครั้ง เพื่อนสมาชิกจะมอบเงินรายละ 5,000 บาท สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสโมสรฯ อาทิ ไลออน สุวัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์ และการประชุมครั้งนี้ ศ.ดร.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.เจริญศิรตา จิตศักดานนท์ และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019” ณ ห้องโยธกา ชั้น 6 โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น