ครูบาเจ้าเทือง โปรดเมตตาคณะผู้บริหาร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต

ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น โปรดเมตตาให้ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ฯกราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 55 ปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น