เปิดแล้ว! คอร์สส่งเสริมด้านการกีฬา เด็กภาคฤดูร้อน

เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการส่งสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 เปิดสอน 9 ชนิดกีฬา ฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทควันโด ฟุตซอล เปตอง เทนนิส หมากรุกไทย และหมากฮอสไทย

ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 053 -219 -181 ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น