(มีคลิป) รักบ้านเกิด! ชาวกะเบอะดิน ทั้งผู้นำศาสนาคริสต์-พุทธร่วมบวชป่า

0
2

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 2563 ผู้นำศาสนาทั้งคริสเตียนและพุทธศาสนา และประชาชน ชาวบ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 ต.อมก่อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประมาณ 500 คน ร่วมแสดงจุดยืนประกาศตัวตนกับการปกป้องผืนดินและทรัพยากรชุมชนบ้านกะเบอะดิน มีกิจกรรมบวชป่า ทำแนวกันไฟ ฝังหลักหมุดประกาศเขตพื้นที่ทางจิตวิญญาน และมีการแสดงบนิทรรศการภาพถ่าย วิถีชีวิตของชุมชนในอำเภอ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่า “ชาวอมก๋อยไม่ต้องการให้วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ จากสิ่งชั่วร้ายมาเอาไป ซึ่งผืนดินและทรัพยากรชน ยืนยันว่าชุมชนจะปกป้องทรัพยากรของประเทศชาติต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น