(มีคลิป) รักบ้านเกิด! ชาวกะเบอะดิน ทั้งผู้นำศาสนาคริสต์-พุทธ ร่วมบวชป่า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 2563 ผู้นำศาสนาทั้งคริสเตียน – ศาสนาพุทธ และประชาชน ชาวบ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 ต.อมก่อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประมาณ 500 คน ร่วมแสดงจุดยืนประกาศตัวตนกับการปกป้องผืนดิน และทรัพยากรชุมชน บ้านกะเบอะดิน มีกิจกรรมบวชป่า ทำแนวกันไฟ ฝังหลักหมุดประกาศเขตพื้นที่ทางจิตวิญญาน และมีการแสดงบนิทรรศการภาพถ่าย วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่า “ชาวอมก๋อยไม่ต้องการให้วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ จากสิ่งชั่วร้ายมาเอาไป ซึ่งผืนดินและทรัพยากร ยืนยันว่าชุมชนจะปกป้องทรัพยากรของประเทศชาติต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น