ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ มช. จัดโครงการ Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM2.5

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยตนเอง Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM 2.5 Reuse ได้ l ปลอดภัยดี l มีมาตรฐาน l สร้างงานให้ชุมชน

โดยหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่เป็นหน้ากากด้านนอก ผลิตจากผ้า สวมใส่สบาย แนบชิดกับใบหน้า และสวยงามทันสมัย ซักได้ อีกส่วนหนึ่ง คือ ส่วนที่เป็นแผ่นกรอง หรือ filter ด้านใน ทำจากวัสดุเฉพาะที่มีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันฝุ่นขนาด 0.1 um และป้องกัน PM 2.5 ได้ มากกว่า 95% อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Nelson Labs®, a Sotera Health company มีอายุการใช้งานหลังเปิดใช้ครั้งแรก 8-20 ชั่วโมง

สำหรับผู้สนใจที่อยากประดิษฐ์หน้ากากอนามัย (ด้านนอก) ด้วยตนเอง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 63 นี้ พบกับกิจกรรม Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM 2.5 โดย อ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน “มือสองสู้ฝุ่น เพื่อเชียงใหม่เบิกบาน” ที่ ลานกิจกรรม (บริเวณตรงข้ามกาดฉำฉา) โหล่งฮิมคาว

ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนาขึ้นร่วมกับแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะนี้จัดจำหน่ายในราคาเพียงแผ่นละ 5 บาท และจำหน่ายทั้งชุด ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และแผ่น filter 2 แผ่น ในราคาชุดละ 75 บาท สามารถติดต่อซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี (SCB1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943479

เปิด 2 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 10.30-12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30-15.00 น.
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50 บาท/ท่าน ติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ACAirCMU

สำหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชน หรือโรงเรียน หากประสงค์ให้ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไปถ่ายทอดความรู้ในการ Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM 2.5 เพื่อจัดจำหน่าย หรือใช้ในชุมชน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โทร 053-943479

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!