(มีคลิป) โค้งสุดท้ายใกล้วันงาน แม่เหียะชวนวิ่ง ต้านฝุ่นควัน PM 2.5 ฟรี!!

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤษ์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชิญชวนร่วมกิจกรรม “RUN FOR LIFE วิ่งเพื่อลมหายใจ ไล่ฝุ่น PM 2.5” ระยะทาง 2.5 กม. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงพิษภัยจากปัญหาหมอกควันไฟป่า งดการเผา ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของ จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ก.พ. นี้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนบริเวณหน้างาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้น พร้อมปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 18.00 น. ณ บริเวณประตูช้างค้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สำหรับผู้ร่วมงาน จะได้รับถุงผ้าลดโลกร้อน เมื่อวิ่งถึงจุดสิ้นสุดด้วย

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นนโยบายของ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรม ในการรณรงค์ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า อันจะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรม RUN FOR LIFE วิ่งเพื่อลมหายใจ ไล่ฝุ่น PM 2.5 ขึ้น โดยเป็นกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ บนเส้นทางที่สวยงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้นักวิ่งและคนรักษ์สุขภาพ ได้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงพลัง เพื่อให้สื่อถึง “พลังเชียงใหม่ เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ในวันและเวลาดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!