คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมแถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมแนะนำแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสไคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019) ได้ที่ http://sescimande.net/Self-Screening/ เวอร์ชั่น 1.0 (Version 1.0) พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธาณสุขอย่างครบวงจร สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ชาวจีน และต่างชาติสามารถใช้แอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019) ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019) พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสไวโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019) (Coronavirus 2019 Self-Screening) 新型冠状病毒疑似感染者个人检疫表 http://sescimande.net/Self-Screening/

โปรดแชร์ต่อเพื่อใช้สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ชาวจีน และต่างชาติ ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019) และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง

Please share this website for self screening for COVID-19 (Novel Corona Virus 2019) infection in Thailand and recommendation for each risk level.

ร่วมแสดงความคิดเห็น