ทูตนอร์เวย์ เข้าพบ “สนธิรัตน์” สนใจนโยบาย Energy for All

วันที่13 ก.พ.63 นางแชสตี เริดส์มูน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยโดยรวม ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน มีนโยบายหลัก คือ Energy For All พลังงานเพื่อประชาชน เป็นนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ในการนี้ นางแชสตี เริดส์มูน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย ได้นำเสนอความสนใจต่อด้านพลังงานในประเทศไทย อย่างเช่น บริษัท Alibel ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาตินอร์เวย์ ได้สร้าง Platform Moduls ในแหลมฉบังให้กับ Equinor ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเพิ่งได้รับสัญญาจัดสร้างพลังงานลมมหาสมุทร สำหรับ Equinor และยังมีบริษัทของนอร์เวย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การรื้อถอน ธุรกิจ LNG และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ที่ครอบคลุมทั้ง รถ เรือ และรถโดยสารสาธารณะ

ในส่วนของประเทศไทย ได้ให้นโยบายของกระทรวงพลังงาน เรื่อง Energy for All ที่สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยสามารถนำเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และแสงอาทิตย์ที่มีแนวโน้ม ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง เพื่อมาช่วยบริหารราคาค่าไฟฟ้าในภาพรวมไม่ให้สูงเกินไป

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงท่าทีของประเทศไทย ที่จะเป็นศูนย์กลาง LNG ในภูมิภาคอาเซียน และขยายไปในภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย และจีน ในอนาคต สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ประเทศไทย ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม ยานยนต์ไฟฟ้า โดยกระทรวงพลังงานจะมีบทบาทในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น สถานีอัดประจุไฟฟ้า

สำหรับความร่วมมือในอนาคต กระทรวงพลังงาน ยินดีที่จะผลักดันโครงการความร่วมมือ ด้านพลังงานระหว่างไทยและนอร์เวย์ ทั้งโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และโครงการใหม่ภายใต้กรอบนโยบาย Energy for All โดยจะให้ความสำคัญกับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานยินดี หากบริษัทของนอร์เวย์จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!