นร. รร.แม่ริมวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชน สตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ประภาทิพย์ ศรีดวงแก้ว ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยได้เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น