21 ก.พ. 2563 นี้ รพ.น่าน เปิดแล้ว คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.โดย พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ร่วมด้วย นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน แจ้งว่า ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ รพ.น่าน พร้อมเปิดแล้ว คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ Special Medical Clinic (SMC) โรงพยาบาลน่าน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ลดความแออัดของผู้ป่วย ในช่วงเวลาทำการปกติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ที่ไม่สามารถมาตรวจรักษาในเวลาราชการได้ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้เจ็บป่วยแบบฉุกเฉิน กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถจ่ายค่าบริการนอกเวลาราชการ (เบิกไม่ได้) กำหนดอัตราค่าบริการ คือ ค่าธรรมเนียมนอกเวลา / ส่วนของค่ายา ค่ารักษา ค่าทำหัตถการอื่นๆ ใช้สิทธิ์ตามปกติรอไม่นาน บริการประทับใจ เบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์ มีบริการนัดหมายทางโทรศัพท์ มีที่จอดรถพิเศษ และบริการรับยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พิเศษ เฉพาะ SMC / จึงประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น