22 คู่รัก จดทะเบียนสมรสกลางสะพานแขวนเชื่อมใจ อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่

ตลอดช่วงเช้าในวันแห่งความรัก 14 ก.พ. 2563 ปีนี้ ที่สะพานแขวนเชื่อมใจ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกันเปิดงานวันวาเลนไทน์

จากที่ก่อนนั้นมีผู้แจ้งรายชื่อ 14 คู่รัก แต่พอเริ่มงานมีคู่รักแจ้งรายชื่อเพิ่ม รวม 22 คู่รัก มาร่วมสมรสหมู่ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ปีนี้จัดยิ่งใหญ่กลางสะพานแขวนคู่เชื่อมใจ และทางเทศบาลตำบลลวงเหนือยังได้จัดโครงการส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมไตลื้อเป็นสื่อสู่อาเซียน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 และกิจกรรมวัฒนธรรมไตลื้อเป็นสื่อความรักให้คู่รักจดทะเบียน รักนิรันดร์ ณ สะพานแขวนคู่แห่งความรักด้วย

กิจกรรมดังกล่าว จัดงานตั้งแต่ช่วงเช้าพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ให้ศีลและให้พรคู่สมรส จากนั้นประกอบพิธีผูกข้อมือ โดยประกอบพิธีแบบไตลื้อเมืองลวงเหนือ จากนั้นทำบุญตักบาตร พอเสร็จพิธีสงฆ์ ตามด้วยพิธีเปิดงาน นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นผู้มอบใบสำคัญสมรส และมอบรางวัลให้คู่สมรสทั้งหมดจำนวนมากกว่า 22 คู่รัก จากนั้นคู่รักทุกคู่คล้องกุญแจคู่รักที่ราวสะพานแขวน และตามด้วยการถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึก

การจัดงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลลวงเหนือและอำเภอดอยสะเก็ด และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไตลื้อบ้านลวงเหนือ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านป่าสักงาม และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลวงเหนือ และเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP นวัตวิถีป่าสักงาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลวงเหนือมาร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเดินทางมาเที่ยวชมงานจำนวนมากอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น