แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดยาเสพติด” หมู่บ้านดอยสูง บนเส้นทางรอง พื้นที่ชั้นใน จ.เชียงราย

เวลา 12.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณสนามหญ้า หน้าโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 หมู่ที่ 13 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดยาเสพติด” มีส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่จัน ร่วมออกบูช การบรรยายโทษ และพิษภัยของยาเสพติด และแนะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด แบบสมัครใจ

นอกจากนี้ได้มอบ ผ้าห่ม 250 ผืน อุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ,ชุมชนบ้านจ่อป่าคา และชุมชนบ้านห้วยโจ้ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดถภัย ลดผู้เสพ ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และมอบผ้าห่ม ถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วย คนชรา ผู้ยากไร้ กิจกรรมที่จัดขึ้น มีนักเรียน – เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น