เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ บริจาคเงิน 262,690 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

0
2

วัดพระธาตุดอยคำ โดยพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาส และคุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก วัดพระธาตุดอยคำ บริจาคเงินจำนวน 262,690 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ. ณัฐพงษ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงษ์ และคุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น