เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ บริจาคเงิน 262,690 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

วัดพระธาตุดอยคำ โดยพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาส และคุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก วัดพระธาตุดอยคำ บริจาคเงินจำนวน 262,690 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ. ณัฐพงษ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงษ์ และคุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น