อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงานศิลปชีพล้านนาไทย มอบโล่ดีเด่นเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่

วันที่ 14 ก.พ. 2563 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานศิลปชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ดร.วันดีกุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและปาฐกถาพิเศษ เรื่องบทบาทของสตรีกับการพัฒนาสังคมไทย

ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น จำนวน 60 คน ในสาขาเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น ผู้สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินและเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น ด้านสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ้าพื้นถิ่น

ซึ่งหนึ่งในผู้รับโล่เชิดชูเกียรติสาขาผู้สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน คือ นางสาวโชติกา ยะแสน ส.อบต.สะลวง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 16 ก.พ. 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น