มช. จัดการแถลงข่าว “ความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองที่มีคุณค่าตามแนวทางเมืองมรดกโลก เพื่อการอนุรักษ์และรักษาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นมรดกของชาติ พร้อมผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกเป็นวาระของจังหวัด เพื่อเสนอเป็นเมืองมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการ, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่, นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่, รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว และเซ็นสัญญาความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานร่วมภาครัฐ 17 สถาบัน ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นวาระของจังหวัด และ 2. เพื่อนำเสนอการทำงานและความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก และหน่วยงานต่าง ๆ ในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกแก่สาธารณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!