การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลการผลิต การตลาดหอมหัวใหญ่ กระเทียม และหอมแดง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2562/63 รวม 2 โครงการ และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2562/63 รวม 2 โครงการ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!