อ.บ้านโฮ่ง จัดจดทะเบียนสมรส มอบของที่ระลึก 16 คู่

“วันแห่งความรัก” 14 ก.พ.2563กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจดทะเบียนสมรสเพื่อความมั่นคงของครอบครัวและให้บริการในเชิงรุกตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลโดยจัดทำโครงการรัก100ปีที่บ้านโฮ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึก
ณ หอศิลป์100ปี อำเภอบ้านโฮ่ง

โดยคู่สมรสแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองย้อนยุคสัมผัสบรรยากาศสมัยเก่า โดยมีคู่สมรสมาจดทะเบียน จำนวน 16 คู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น