ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมช่วยเหลือ กู้ภัย อากาศยานอุบัติเหตุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมช่วยเหลือ กู้ภัย อากาศยานอุบัติเหตุ ของหน่วยบิน ๒๐๓๓ ณ ฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย การฝึกซ้อมช่วยเหลือกู้ภัยในกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) พร้อมชุดกู้ภัย เป็นการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญของเจ้าหน้าที่กู้ภัย และให้มีพร้อมสำหรับการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์อากาศยานอุบัติเหตุขึ้น อีกทั้งเป็นการทดสอบการบินโดยใช้สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย ในฝึกซ้อมให้นักบินเกิดความคุ้นเคยกับสภาพสนามบินและพื้นที่โดยรอบ ทำให้สามารถทำการปฏิบัติการได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!