ประธานสมาคมแม่บ้าน มทบ.33 ร่วมกับเทศบาลทุ่งต้อม มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ พร้อมเงินสนับสนุน

เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 14 ก.พ. 2563 คุณพัฒยา บัวระวงศ์ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.​สาขา​ มทบ.33 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ มีฐานะยากจนให้กับ น.ส.จันทร์ ตุ้ยมูล ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและพิการทางการได้ยิน อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 291 หมู่ 6 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สืบเนื่องจากทางเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย บ้านชำรุดทรุดโทรม มีความยากลำบากในการดำรงค์ชีพ จึงได้ร่วมกับ มทบ.33 , หน่วยงานในพื้นที่ , ภาคเอกชน , บริษัทห้างร้าน และประชาชนจัดหาวัสดุก่อสร้าง ร่วมเป็นแรงงานจิตอาสาช่วยกันสร้างบ้านให้กับ น.ส.จันทร์ ตุ้ยมูล ผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน(ผู้สูงอายุและพิการทางการได้ยิน) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่เจ้าของบ้านเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 ได้มอบเงินสนับสนุน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้เจ้าของบ้าน พร้อมกับแจกจ่ายหน้ากากอนามัย​ และเจลล้างมือ ให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19 และป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น