นักเรียน ร.ร.สันกำแพง รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ด.ญ.กัลยารัตน์ รอดแก้ว นักเรียนชั้น ม.3/2 ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2563 ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมพัฒนาชุมชน สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมสตรีศรีนครเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!