นร.ร.ร.แม่แจ่ม รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น

โรงเรียนแม่แจ่ม ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กุลธิดา กาวิน่าน นักเรียนชั้น ม.5 ที่ได้รับคัดเลือกและรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น ผู้สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จากกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : ครูนุชนาฏ นาแก้ว, งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่แจ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น