ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.​สาขา​ มทบ.33 มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ มีความยากลำบากในการดำรงค์ชีพ

เมื่อ 14 ก.พ. 63 เวลา 09.30 น. คุณพัฒยา บัวระวงศ์ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.​สาขา​ มทบ.33 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน ให้กับ น.ส.จันทร์ ตุ้ยมูล (ผู้สูงอายุและพิการทางการได้ยิน) อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 291 หมู่ 6 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย บ้านชำรุดทรุดโทรม มีความยากลำบากในการดำรงค์ชีพ จึงได้ร่วมกับ มทบ.33, หน่วยงานในพื้นที่, ภาคเอกชน, บริษัทห้างร้าน และประชาชนจัดหาวัสดุก่อสร้าง ร่วมเป็นแรงงานจิตอาสาช่วยกันสร้างบ้านให้กับ น.ส.จันทร์ ตุ้ยมูล ผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน (ผู้สูงอายุและพิการทางการได้ยิน) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่เจ้าของบ้านเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 ได้มอบเงินสนับสนุน และเครื่องอุปโภค-บริโภคให้เจ้าของบ้าน พร้อมกับแจกจ่ายหน้ากากอนามัย​ และเจลล้างมือ ให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น