ปภ.ร่วมกับ ทบ. ส่งอากาศยานปีกหมุน KA-32 ปฏิบัติการดับไฟ ปกป้องผืนป่าภาคเหนือ

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2563) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ภาคเหนือ ได้เกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในหลายพื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีจุดความร้อน (Hotspots) ในพื้นผิวดินเกิดขึ้นหลายจุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกองทัพบก โดยศูนย์การบินทหารบก ลพบุรี นำอากาศยานปีกหมุน KA–32 A11 BC จำนวน 2 ลำ (ฮ.ปภ.32-01 และ ฮ.ปภ.32-02) ปฏิบัติการร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 รับภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563

โดยได้ดำเนินการดับไฟป่าในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นภูเขาสูง ยากต่อการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ แยกเป็น จังหวัดลำปาง พื้นที่บริเวณเขาพระบาท อำเภอแม่เมาะ อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองลำปาง รวม 54 เที่ยว ระยะทาง 21.60 กิโลเมตร จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณอำเภอสันทราย รวม 31 เที่ยว ระยะทาง 12.40 กิโลเมตร และจังหวัดแพร่ บริเวณหน้าผาดอยสูง ตำบลแม่ยม ตำบลห้วยม้าย อำเภอสอง และพื้นที่ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง รวม 27 เที่ยว ระยะทาง 10.40 กิโลเมตร ซึ่งภาพรวมการออกปฏิบัติการดังกล่าวสามารถดับไฟป่าได้สำเร็จ เป็นระยะทางรวม 44.40 กิโลเมตร สามารถสกัดกั้นพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่าได้รวม 5,550 ไร่

“ปภ. ยังคงเดินหน้าบูรณาการป้องกันไฟป่า และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนืออย่างเข้มข้น ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่า ฉีดพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณมลพิษในอากาศ ในพื้นที่ตามแผนที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อควบคุมวิกฤตปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น