โรงเรียนอรุณเมธา จ.ตาก รณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียน

เมื่อวันที่14 ก.พ. 2563 โรงเรียนอรุณเมธา ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณเมธา คณะครูอาจารย์ นักเรียน ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และประชาชนจิตอาสา จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา โดยได้ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา และโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ มาให้คำแนะนำ และร่วมกันรณรงค์ Big cleaning week ทำความสะอาด อาคาร ชั้นเรียน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!