ชาวบ้านถ้ำ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนดับไฟป่า

ที่วัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พระครูโสภณธรรมกิจพินิจ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเชียงดาว เป็นประธานสงฆ์ นายชัชวาลย์แก้วบุตร ปลัดอาวุโส อ.เชียงดาว ตัวแทน นอภ.เชียงดาว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายคำรณ อินต๊ะ ผญบ.บ้านถ้ำ เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนและกิ่งกาชาดในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อทอดถวายนำเงินปัจจัยที่ได้ สมทบเข้ากองทุนดับไฟป่าของบ้านถ้ำ เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จิตอาสาดับไฟป่า ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เสบียงอาหาร น้ำดื่ม และน้ำมันเชื้อเพลิง

การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เป็นการถอดบทเรียนการเกิดไฟป่าในพื้นที่เมื่อปีที่ผ่านมา ได้พบปัญหาโดยเฉพาะงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ในปีนี้จึงได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริจาคผ่านการทอดผ้าป่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ได้เงินจากการทำบุญทอดผ้าป่าทั้งสิ้น 175,525 บาท ซึ่งนายคำรณ ผญบ.บ้านถ้ำ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการช่วยเหลือและดับไฟป่า ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น