รร.บ้านนาคูหา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศก์การจัดชั้นเรียน โรงเรียนบ้านนาคูหา ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษ มีนักเรียน 21 คน บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย ได้รับการต้อนรับจาก นายวีระพันธ์ ประมายันต์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น