มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี และอ่านประกาศถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และทรงพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปี พ.ศ.2538 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อันหาที่สุดมิได้ ในการนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนชุมชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสภาการแพทย์แผนไทย และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย คุณวัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม ครบวงจร ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม ความร่วมมือ ณ บริเวณพิธี ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

สำหรับในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจได้รับทราบ โดยแบ่งออกเป็น ด้านเทคโนโลยี จำนวน 5 หลักสูตร ด้านการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ด้านภาษา และการสื่อสาร จำนวน 5 หลักสูตร ด้านศิลปะและดนตรี จำนวน 3 หลักสูตร ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และท่องเที่ยว จำนวน 6 หลักสูตร ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 25 หลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.course.cmru.ac.th

ต่อเนื่องด้วยพิธีเปิดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 โดยมี เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณสิริวิมล เอี่ยมไกรสร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณธิดารัตน์ ถวิลหวัง ผู้แทนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีกำหนดรับบริจาคโลหิตในวันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นอกจากนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 100 ทุนการศึกษา จาก 14 ชนิดกีฬา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลองคำเกมส์” เมื่อวันที่ 15–20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “เดอะซันเกมส์” เมื่อวันที่ 8–19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงรางวัลนักกีฬา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 ปีซ้อน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และการมอบเสื้อสามารถให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 ปีซ้อน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรขึ้นสู่แท่นประดิษฐาน มี นายอัครพงศ์ มูลคำ นายกองค์การนักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนกว่า 2,000 คน กล่าวปฏิญาณตน ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!