รร.บ้านปิน ซึ้งน้ำใจ! ทุกฝ่ายร่วมทำบุญทอดผ้าป่า วันสถาปนาครบรอบ 97 ปี

0
4

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันแห่งความรัก หลายแหล่งมีการแสดงความรักในรูปแบบต่าง ๆ ที่โรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฏร์) ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (สพป.แพร่ เขต 2) นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ร่วมกันจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 97 ปี โดยมีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราฏรณ์) ขอขอบคุณ คุณสมศักดิ์ วงศ์หลวง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปิน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฏร์) พร้อมคณะ คุณยุพลพร วงศ์หลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณะศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคปัจจัยข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ ในพิธีทำบุญสถาปนาโรงเรียน และทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ขอบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทุกประการ ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านขอกราบขอบพระคุณอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น